Voor- en Vroegschoolse educatie

Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld om taal- en ontwikkelingsachterstanden van kinderen, in de leeftijd van twee tot vier jaar, te verkleinen. Het doel van het vve-programma is om kinderen zonder achterstand in groep één van het basisonderwijs te laten starten.

VVE bij kdv Fesa is kleinschalig en zeer betrokken. Hierdoor kunnen meer aandacht aan uw kind besteden. Zorg, begeleiding en plezier staan bij ons voorop.

Wij werken volgens de Uk & Puk methode met leuke en leerzame activiteiten. Hierbij spelen herkenbare thema’s een belangrijke rol. Bij elk thema horen activiteiten, prentenboeken, liedjes en spelletjes. Uw peuter leert spelenderwijs nieuwe woordjes, waardoor de de spraak- en taalontwikkeling worden gestimuleerd. Naast de aandacht voor de taalontwikkeling komen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische- en zintuiglijke ontwikkeling en de ontluikende rekenontwikkeling ruim aan bod.


Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bij kdv Fesa. Voor een goede start op de basisschool.


Om dit te realiseren krijgen alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met een taal- en/of rekenachterstand van het Ouder Kind Centrum de indicatie “ja” voor voorschoolse educatie. De “ja” indicatie houdt in dat de kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar recht hebben op 12 uur voorschoolse educatie en dit wordt vergoed door de Gemeente Amsterdam.

Kinderdagverblijf Fesa is gevestigd in de wijk Nieuwendam-Noord (tegenwoordig bekend als de Waterlandpleinbuurt) en 95% van de kinderen op de créche komen ook uit de buurt. Iedere twee jaar laat het Stadsdeel een onderzoek uitvoeren waarbij wordt bekeken hoe de situatie en de ontwikkeling van de betreffende wijk is. Deze factsheet “De staat van Nieuwendam-Noord” geeft een analyse van de meest recente statistieken en onderzoeksgegevens over de wijk.

Uit de gegevens blijkt onder andere het volgende:
• 75% van de 0 tot 17-jarigen is van niet-westerse afkomst en ze groeien relatief vaak op in een minima-huishouden (41%).
• De prestaties op school zijn ondergemiddeld en verslechteren in tegenstelling tot de rest van Noord.

Wij werken volgens de Uk & Puk methode met leuke en leerzame activiteiten. Hierbij spelen herkenbare thema’s een belangrijke rol. Bij elk thema horen activiteiten, prentenboeken, liedjes en spelletjes. Uw peuter leert spelenderwijs nieuwe woordjes, waardoor de de spraak- en taalontwikkeling worden gestimuleerd. Naast de aandacht voor de taalontwikkeling komen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische- en zintuiglijke ontwikkeling en de ontluikende rekenontwikkeling ruim aan bod.

kdv Fesa

Volendammerweg 51
1024 JK Amsterdam

Telefoon: 020 - 7371429


Bij geen gehoor.
0619 - 217111 (Fera)

Contact
Disclaimer
Governance Code Kinderopvang
Gedragscode bdKOKvK Amsterdam 34340640
Landelijk Register Kinderopvang
(LRK) 234115038

Volg ons op Facebook

Kinderdagverblijf Fesa werkt samen met:
IJdoorn
en is aangesloten bij:

boko