Pedagogisch beleid van kinderdagverblijf Fesa.

Fesa is een professionele kinderopvang die in een gemoedelijke, huiselijke sfeer kinderen opvangt waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich veilig voelen.

Bij Fesa vinden we het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen met een positief zelfbeeld. In sfeer, pedagogisch handelen en aanbod van activiteiten krijgen de kinderen de ruimte en stimulans die ze nodig hebben om zich ten volle te ontwikkelen.

Bij Fesa hanteren wij vier opvoedingsdoelen:
Als voorbeeld het meisje Rosa.

Emotionele veiligheid.

Wij zorgen ervoor dat Rosa zich geborgen voelt.
We werken zoveel mogelijk met dezelfde vaste leidsters op de groep zodat er een vertrouwensband tussen Rosa en de leidsters ontstaat. Het volgen van een vaste dagindeling biedt houvast. Ook hieraan ontleent Rosa een gevoel van veiligheid. Ons streven naar geborgenheid vindt u terug in de inrichting van de groepsruimte; deze straalt gezelligheid en warmte uit.

Ontwikkelen van persoonlijke competenties.

Wij bieden Rosa de gelegenheid om te spelen en de wereld om haar heen te ontdekken. De ruimte waar Rosa wordt opgevangen is gezellig en het spelmateriaal is uitdagend. Het nodigt Rosa uit om op onderzoek uit te gaan en zich spelenderwijs te ontplooien. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. De leidsters houden hier in hun benadering rekening mee. De dingen die Rosa al kan worden benadrukt waardoor zij durf en zelfvertrouwen krijgt.

Ontwikkelen van sociale competenties.

In een vertrouwde omgeving ontwikkelen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid. Hierdoor durven kinderen initiatieven te nemen om contact te leggen
met de andere kinderen. Kinderdagverblijf Fesa beschouwt Rosa niet alleen als een uniek persoon met recht op individuele aandacht, maar ook als een groepspersoon die regelmatig aandacht moet delen. Wij bieden Rosa de kans om zich sociaal te ontwikkelen en te functioneren in een groep samen met andere kinderen. Daarom stimuleren we de kinderen om samen te spelen en daarbij rekening te houden met elkaar.

Eigen maken van waarden en normen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich waarden en normen eigen kunnen maken. Het handelen is gericht op respect voor elkaar. Rosa leert afspraken te maken en ze na te komen. Kinderen moeten hun conflicten zoveel mogelijk zelf oplossen, de leidster is een scheidsrechter.
Als Rosa een conflict heeft met bijvoorbeeld Rashaan luistert de leidster actief, verwoordt het probleem en bespreekt de gevoelens. Hierbij laat de leidster Rosa en Rashaan zien wat de gevolgen zijn van hun onenigheid. Wij leren Rosa en Rashaan spelenderwijs respect te tonen voor andere ideeën, gevoelens, culturen en levensovertuigingen.

U leest nu slechts een deel uit ons Pedagogisch Beleidsplan.
Wilt u meer informatie?
Dan kunt u ook de gehele versie van ons pedagogisch beleidsplan lezen.

kdv Fesa

Volendammerweg 51
1024 JK Amsterdam

Telefoon: 020 - 7371429


Bij geen gehoor.
0619 - 217111 (Fera)

Contact
Disclaimer
Governance Code Kinderopvang
Gedragscode bdKOKvK Amsterdam 34340640
Landelijk Register Kinderopvang
(LRK) 234115038

Volg ons op Facebook

Kinderdagverblijf Fesa werkt samen met:
IJdoorn
en is aangesloten bij:

boko