Mededelingen en nieuws van kdv Fesa.04-01-2014

Lid brancheorganisatie kinderopvang.

Kinderdagverblijf Fesa heeft zich aangesloten bij de brancheorganisatie kinderopvang.De brancheorganisatie Kinderopvang is er voor de kinderopvangorganisaties in Nederland
en maakt het haar leden mede mogelijk om hoogwaardige kinderopvang te leveren.

De brancheorganisatie staat voor kwaliteit, professionaliteit, continuïteit en duurzaamheid in de kinderopvang.
20-05-2014

Meer ruimte...

Kinderdagverblijf Fesa heeft nu ook de rechtervleugel van het gebouw "de Breek" in gebruik genomen.
In de rechtervleugel is plek voor 52 kinderen onderverdeeld in 5 groepen.

De kinderen zijn toevertrouwd aan ervaren leidsters die opgeleid zijn volgens de eisen van
de Wet Kinderopvang.

Vanaf 5 juni 2014 krijgen de kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar voorschoolse educatie
zodat ze goed voorbereid kunnen doorstromen naar de basisschool.

In de linkervleugel van gebouw "de Breek" hebben wij plaats voor 26 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar voor het volgen van voorschoolse educatie.kdv Fesa

Volendammerweg 51
1024 JK Amsterdam

Telefoon: 020 - 7371429


Bij geen gehoor.
0619 - 217111 (Fera)

Contact
Disclaimer
Governance Code Kinderopvang
Gedragscode bdKOKvK Amsterdam 34340640
Landelijk Register Kinderopvang
(LRK) 234115038

Volg ons op Facebook

Kinderdagverblijf Fesa werkt samen met:
IJdoorn
en is aangesloten bij:

boko