Mededelingen en nieuws van kdv Fesa.03-06-2018

Bescherming Persoonsgegevens (AVG)

Conform de wetgeving AVG 2018 (bescherming persoonsgegevens)
heeft Kinderdagverblijf Fesa haar beleid persoonsgegevens aangepast.

U kunt deze hier bekijken.06-09-2016

Belangrijke mededelingen

Voor vragen over toeslagen kunt u terecht bij Mavis Palas
Hiervoor kunt u op maandag tussen 15.30 en 17.30 uur bij haar terecht.

Maak voortijdig wel een afspraak!


Op dit moment ontvangt u de factuur per post.
Dit zal vanaf heden gaan veranderen.

De factuur van de maand oktober zult u digitaal ontvangen.
Draagt u er zorg voor om het juiste email-adres aan ons door te geven.09-12-2015

Kerstavond

Op Donderdag 24 december 2015 kerstavond sluiten wij om 17.00 uur.
Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind(eren) op tijd gehaald word(en)?02-12-2015

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Per 1 januari 2016 aanstaande is kdv Fesa aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Wij staan geregistreerd onder nummer 00021369178.kdv Fesa

Volendammerweg 51
1024 JK Amsterdam

Telefoon: 020 - 7371429


Bij geen gehoor.
0619 - 217111 (Fera)

Contact
Disclaimer
Governance Code Kinderopvang
Gedragscode bdKOKvK Amsterdam 34340640
Landelijk Register Kinderopvang
(LRK) 234115038

Volg ons op Facebook

Kinderdagverblijf Fesa werkt samen met:
IJdoorn
en is aangesloten bij:

boko