Vertrouwenspersoon voor ouders (VvO).Niet iedere ouder voelt zich vrij (of mondig) genoeg om een vermoede of ’klacht’ uit te spreken naar diegene die ook de opvang/omgang van haar of zijn kind regelt.
Er zijn situaties denkbaar dat ouders een vermoeden hebben, of een bepaalde ontevredenheid voelen, waarmee zij (nog) niet naar de leidinggevende/directie willen stappen of zich tot de klachtencommissie willen wenden.

Om die redenen hebben wij een vertrouwenspersoon voor ouders (VvO) voor ons kinderdagverblijf aangesteld.

Zij is onafhankelijk, deskundig en biedt u de mogelijkheid om op een vertrouwde basis over zaken te praten, waarvan u het gevoel heeft dat u niet bij onze medewerkers of management terecht kunt.
Door haar geheimhoudingsplicht zullen alle gesprekken strikt privé blijven!

Wilt u meer over onze VvO lezen? Dan kunt u op de onderstaande afbeelding klikken.kdv Fesa

Volendammerweg 51
1024 JK Amsterdam

Telefoon: 020 - 7371429


Bij geen gehoor.
0619 - 217111 (Fera)

Contact
Disclaimer
Governance Code Kinderopvang
Gedragscode bdKOKvK Amsterdam 34340640
Landelijk Register Kinderopvang
(LRK) 234115038

Volg ons op Facebook

Kinderdagverblijf Fesa werkt samen met:
IJdoorn
en is aangesloten bij:

boko