GGD Amsterdam inspectierapport.

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) onderzoekt de kwaliteit van kinderopvanglocaties.
Dit kan een kinderdagverblijf, gastouderopvanglocatie of peuterspeelzaal zijn.
Een GGD-inspecteur gaat jaarlijks na of uw kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet.De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en toetst de locatie onder andere op:

- pedagogische praktijk
- beroepskracht / kindratio
- groepsgrootte
- beroepskwalificaties
- verklaringen omtrent gedrag (vog’s)

Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op.
Op basis van deze rapportage besluit de gemeente of de kinderopvanglocatie wordt opgenomen in het
registratie van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, kortweg de LRKP.

U kunt onze GGD rapporten bekijken door op de onderstaande afbeeldingen te klikken.kdv Fesa

Volendammerweg 51
1024 JK Amsterdam

Telefoon: 020 - 7371429


Bij geen gehoor.
0619 - 217111 (Fera)

Contact
Disclaimer
Governance Code Kinderopvang
Gedragscode bdKOKvK Amsterdam 34340640
Landelijk Register Kinderopvang
(LRK) 234115038

Volg ons op Facebook

Kinderdagverblijf Fesa werkt samen met:
IJdoorn
en is aangesloten bij:

boko