Governance Code Kinderopvang.De kinderopvang heeft te maken met veel partijen.
Kinderen, ouders, werknemers, de gemeentes, de overheid: allen hebben baat bij een goed werkende kinderopvang. Goed bestuur en toezicht bieden helderheid in deze complexe omgeving. Als de opstelling vanuit de directie duidelijk is zal dat voor alle betrokkenen meer vertrouwen geven.
Deze opstelling zorgt ervoor dat ons kinderdagverblijf samen met de ouders, leidsters en overige partners ons beleid kunnen bepalen en daar verantwoording over af kan leggen.

Doel van de Governance Code is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, integriteit en financiële beheersing. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van de 4 p’s van Governance: principes, processen, prestaties en personen.
Belangrijkste nevendoelen zijn: het scheppen van meer eenheid en duidelijkheid in de wijze waarop organisaties in de kinderopvang worden bestuurd en het bevorderen van de professionalisering van bestuur en intern toezicht.

U kunt onze Governace Code Kinderopvang bekijken door op de onderstaande afbeelding te klikken.
kdv Fesa

Volendammerweg 51
1024 JK Amsterdam

Telefoon: 020 - 7371429


Bij geen gehoor.
0619 - 217111 (Fera)

Contact
Disclaimer
Governance Code Kinderopvang
Gedragscode bdKOKvK Amsterdam 34340640
Landelijk Register Kinderopvang
(LRK) 234115038

Volg ons op Facebook

Kinderdagverblijf Fesa werkt samen met:
IJdoorn
en is aangesloten bij:

boko