Gedragscode opgesteld door de bdKO.

De bdKO vertegenwoordigt bestuurders en directeuren in de sector kinderopvang. De vereniging wil met de gedragscode het aanzien van de beroepsgroep als geheel en van de individuele bestuurders en directeuren in de kinderopvang beschermen. In de gedragscode van de vereniging wordt in grote lijnen benadrukt waar de bdKO en haar leden voor staan. De code brengt in een aantal kernwaarden de missie en visie en het beleid
van de vereniging tot uitdrukking. Centraal staat een professioneel en waardengedreven leiderschap.

De leden van de bdKO hebben een sterke affiniteit met kinderen die opvang nodig hebben. De wensen en mogelijkheden van kinderen en hun ouders staan centraal. Gelijke behandeling en brede toegankelijkheid zijn essentieel. Kwaliteit loopt als een rode draad door de dienstverlening van de onderneming waar de leden van de bdKO leiding aan geven.

U kunt ons volledige Gedragscode bdKO lezen door op de onderstaande afbeelding te klikken.
kdv Fesa

Volendammerweg 51
1024 JK Amsterdam

Telefoon: 020 - 7371429


Bij geen gehoor.
0619 - 217111 (Fera)

Contact
Disclaimer
Governance Code Kinderopvang
Gedragscode bdKOKvK Amsterdam 34340640
Landelijk Register Kinderopvang
(LRK) 234115038

Volg ons op Facebook

Kinderdagverblijf Fesa werkt samen met:
IJdoorn
en is aangesloten bij:

boko