Openbaar Klachten Verslag 2015.

Kinderdagverblijf Fesa is aangesloten bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang.
De ouders kunnen zich altijd, ook zonder tussenkomst van het kinderdagverblijf, wenden tot de klachtencommissie.De sKK is een onafhankelijke organisatie met een centraal informatie- en meldpunt.
Voor de afhandeling van een klacht wordt een klachtencommissie samengesteld uit 3 leden van de sKK.

U kunt ons volledig Openbaar Verslag Klachten 2015 lezen door op de onderstaande afbeelding te klikken.
kdv Fesa

Volendammerweg 51
1024 JK Amsterdam

Telefoon: 020 - 7371429


Bij geen gehoor.
0619 - 217111 (Fera)

Contact
Disclaimer
Governance Code Kinderopvang
Gedragscode bdKOKvK Amsterdam 34340640
Landelijk Register Kinderopvang
(LRK) 234115038

Volg ons op Facebook

Kinderdagverblijf Fesa werkt samen met:
IJdoorn
en is aangesloten bij:

boko