kdv Fesa disclaimer.Over de website van kinderdagverblijf Fesa.

De informatie op onze website is van informatieve aard en alle informatie op onze website wordt voortdurend met zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Desontdanks onze uiterste inspanning, kunnen fouten helaas niet altijd worden voorkomen. Er kan daarom dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de -op onze website aangeboden- informatie, onze prijzen, noch aan onze openingstijden.

Kinderdagverblijf Fesa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van haar website of uit de onvolledigheid c.q. onjuistheid van de op onze website verstrekte informatie.

Verwijzingen en hyperlinks op onze website.

De website van Kinderdagverblijf Fesa kan verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites bevatten, welke niet door Kinderdagverblijf Fesa worden beheerd. Deze zijn ter informatie en te goeder trouw opgenomen voor de bezoekers van onze website. Kinderdagverblijf Fesa geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en/of de beschikbaarheid van deze websites.

E-mail verkeer.

Kinderdagverblijf Fesa garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele Eigendomsrechten.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot foto’s, illustraties, afbeeldingen, informatie en teksten op deze website, alsmede de logo’s, lay-out en de vormgeving van deze website rusten bij Kinderdagverblijf Fesa.
Het verveelvoudigen, gebruiken en/of openbaar maken van de inhoud van deze website of delen hiervan, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinderdagverblijf Fesa niet toegestaan.

kdv Fesa

Volendammerweg 51
1024 JK Amsterdam

Telefoon: 020 - 7371429


Bij geen gehoor.
0619 - 217111 (Fera)

Contact
Disclaimer
Governance Code Kinderopvang
Gedragscode bdKOKvK Amsterdam 34340640
Landelijk Register Kinderopvang
(LRK) 234115038

Volg ons op Facebook

Kinderdagverblijf Fesa werkt samen met:
IJdoorn
en is aangesloten bij:

boko